Home

 

 

 

  ความต้องการใช้พลังงานของโลกยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นควบคู่ไปกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานอย่างเด่นชัดในอนาคต เช่น เกิดปัญหาไฟฟ้าดับทั่วทั้งภาคใต้ในปี 2556.ตลอดจนการรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างที่ประเทศพม่าทำการซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปีเดียวกัน อีกทั้งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประเทศในกลุ่ม AFTAที่ประเทศไทยจำเป็นต้องซื้อพลังงานและเชื้อเพลิงมาใช้ยิ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าในอนาคตพลังงานของประเทศจะมีปัญหาอย่างแน่นอนทั้งด้านราคาและด้านปริมาณ เทคโนโลยีและเทคนิคในการอนุรักษ์พลังงานนั้นมีให้เลือกอย่างหลากหลายและต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการเลือกเทคโนโลยีและเทคนิคด้านการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานอย่างผสมผสานที่ถูกต้องและเหมาะสมมิเช่นนั้นนอกจากจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการแล้วกลับจะยิ่งทำให้เกิดความสูญเสียมากขึ้น 

     ดังนั้นเพื่อให้การลงทุนในเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าการลงทุนตลอดจนการลดความเสี่ยงต่อการล้มเหลว ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัท CypherTekจึงได้รวบรวมวิศวกรที่มีประสบการณ์และมีจิตสำนึกทางด้านอนุรักษ์มาร่วมกันทำงานเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจรขึ้น โดยบริษัทจะรับผิดชอบตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การออกแบบโครงการ การพิสูจน์ผลประหยัดรวมทั้งการติดตั้งและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีตลอดจนการฝึกอบรมให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการของระบบที่ออกแบบอย่างถูกต้อง

 

 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ERV (Energy Recovery Ventilation) or HRV (Heat Recovery Ventilation)

 

 

เครื่อง Heat recovery ventilation unit (HRV) เป็นเครื่องที่เหมาะสมต่อการใช้งานเรื่องการถ่ายเทอากาศ เพราะนอกจากจะได้การถ่ายเทอากาศที่ดีแล้วยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี โดยจะมีการถ่ายเทอุณหภูมิระหว่างอากาศที่เข้ามาจากภายนอก (Fresh air) และอากาศที่ออกสู่ภายนอก (Exhaust air) เพื่อให้อากาศที่เข้ามามีอุณหภูมิใกล้เคียงกับภายในห้องมากที่สุด ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าในการปรับอุณหภูมิของอากาศที่เติมเข้ามาภายในห้อง 

 

 

 

ผลงานของทางบริษัท

ระบบปรับอากาศคลีนรูมโรงงานผลิตยา

      บริษัทได้ซัพพลายและติดตั้งระบบปรับอากาศสำหรับโรงงานผลิตยา โดยซัพพลายและติดตั้ง AHU ชุดใหม่ 2 ชุด Heat Pump 4 ชุด Exhaust unit 4 ชุด Cooling Coil สำหรับ AHU เดิม 2 ชุด รวมทั้งเดินระบบท่อน้ำและท่อลมเพื่อให้ระบบคลีนรูมสมบูรณ์ 

 

     

 

Heat Pipe สำหรับงานแอร์โรงงานอาหาร

       Heat pipe ชุดนี้จะนำไปประกอบกับเครื่อง AHU เพื่อจ่ายลมเย็นและลดความชื้นโดยประหยัดค่าไฟฟ้าในการลดความชื้น 

           

เครื่อง Freshair Intake Package Rooftop for Spot Cool

         เครื่อง Package ชุดนี้จะทำความเย็นให้กับ Fresh Air เพื่อจ่ายให้กับไลน์ผลิตโดยผ่านทางระบบท่อลม โดยทางผู้ใช้งานสามารถปรับทิศทางที่หัวจ่ายลมเจ็ทได้

         ลูกค้า : โรงงานผลิต Composite ส่งผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 

 

                                     

เครื่อง Aircooled Chiller 100 usRT  

         เครื่อง Aircooled Chiller ใส้สำหรับอาคารสำนักงานขนาด4 ชั้น 

         ลูกค้า : โรงงานทำขนมปังกรอบส่ง Tops, Lotus, และ Big C  สมุทรสาคร

  

 

 

เครื่อง Package Brince Chiller with Mixing tank ทำน้ำเย็น -18C 

         เครื่อง Package Brine Chiller นี้มาพร้อมกับชุด Mixing Tank พร้อม Supply Pump เพื่อที่จะจ่ายน้ำเย็นเข้าไปในระบบการผลิต Latex เพื่อที่จะระบายความร้อนของ Reactor 

         ลูกค้า : โรงงานทำ Latex นิคมอุตสารกรรมมาบตาพุด

    

 

 

เครื่อง Brince Chiller ทำน้ำเย็น -2C

        เครื่อง Brine Chiller ผลิตน้ำเย็น -2C เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตกาแฟผง 

        ลูกค้า : โรงงานทำกาแฟ 3 in 1 ถนนกิ่งแก้ว อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ

 

     

 

เครื่อง Steam fired Absorption Chiller High Efficiency ขนาด 320 usRT 

         เครื่อง Absorption Chiller ขับเคลื่อนด้วยระบบไอน้ำที่ความดัน 8 bar ขนาด 320 ตันความเย็น พร้อมทั้งเดินระบบท่อด้วยท่อ HDPE รวมทั้ง Air Handling Unit ขนาด 34 usRT 5 เครื่อง และขนาด
45 usRT 2 เครื่อง

          ลูกค้า : โรงงานทอผ้าและย้อมผ้าส่งออกยุโรปและญี่ปุ่น จังหวัดสมุทรสาคร

 

               

 

เครื่องส่งลมเย็นสำหรับตู้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

      เครื่องส่งลมเย็นชนิดนี้อาศัยน้ำเย็นจากระบบชิลเลอร์ของทางโรงงาน เพื่อทำลมเย็นส่งไปภายในตู้ไฟฟ้าโดยลมที่ส่งเข้าไปจะทำให้ตู้ไฟฟ้ามีอุณหภูมิอยู่ประมาณ 25-28C และไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นภายในตู้ไฟฟ้า นอกจากนี้หากมีระบบระบายอากาศแบบเดิมติดมาพร้อมตู้ ทางบริษัทสามารถปรับปรุงให้ใช้เป็นระบบน้ำเย็นได้ 

             ลูกค้า : โรงงานทอผ้าและย้อมผ้าส่งออกยุโรปและญี่ปุ่น จังหวัดสมุทรสาคร

           

 

 

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างลมร้อนกับน้ำ และเครื่องส่งลมร้อน Air Handling Unit 

       เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจะแลกเปลี่ยนระหว่างลมร้อน 170C เพื่อผลิตน้ำร้อน 60C และส่งน้ำร้อนดังกล่าวไปยังเครื่อง Air Handling Unit (AHU) เพื่อทำลมร้อนเป่าไปยังผลผลิตที่ต้องการทำให้แห้ง

        ลูกค้า : ส่งออกประเทศอเมริกา ใช้ในการเป่าแห้งข้าวโพด

                             

 

ห้องเย็นระบบ Rack Inverter พร้อมการละลายน้ำแข็งด้วยระบบ Deforst On Demand (DOD) 

     ระบบนี้สามารถประหยัดค่าไฟได้มากกว่า 40%  โดยการประหยัดนี้มาจากระบบ Inverter และการละลายน้ำแข็งเมื่อจำเป็น ไม่เหมือนกับแบบตั้งเวลาว่าทุกๆ 4 ชั่วโมงฮีทเตอร์ต้องทำงาน ทั้งๆที่อาจจะไม่จำเป็นต้องทำ 

         ลูกค้า : โรงงานทำพายพร้อมรับประทานและพายแช่แข็งส่งให้ Tops, Lotus, BigC และ แมคโคร เขตลาดกระบัง

                

 

เครื่อง Package Rooftop

เป็นเครื่องที่รวมชุด Air Handling Unit (AHU) และ ชุด Condensing ไว้ในเครื่องเดียวกัน เพื่อให้ประหยัดพื้นที่และง่ายต่อการดูแลรักษา 

 ลูกค้า : โรงงานผลิตผงปรุงสำเร็จส่งร้านอาหารฟาสฟู้ดส์เชนอินเตอร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

 

               

  

 

เครื่อง Package Watercooled Chiller

ใช้ในไลน์ผลิตหล่อเย็นโมลแม่พิมพ์ยางรถยนต์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและร่นระยะเวลาการรอแม่พิมพ์เย็นตัว สามารถนำไปใช้ได้เร็วขึ้น  เครื่องนี้เป็นแพคเกจที่รวมแทงก์น้ำ ปั้มน้ำ ไว้ในชุดของ Chiiler ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการวางเครื่องติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว

 ลูกค้า : โรงงานผลิตยางรถยนต์ญี่ปุ่น นิคมอมตะนคร จังหวัดระยอง